شما می توانید با ارسال ایمیل خود مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

قابل توجه دانشجو یان  کامپیوتر که درس پروژه و کارآموزی  اخذ نموده اند: جلسه توجیهی استاد رشیدپور روز شنبه ۹۱/۷/۲۲ ساعت ۱۲:۳۰ برگزار می گردد. جلسه توجیهی استاد آدینه وند روز یکشنبه ۹۱/۷/۲۳ ساعت ۱۳ برگزار می گردد. تاریخ: ۹۱/۷/۲۰ مهرماه  قابل توجه دانشجویان کامپیوتر برخی تغییرات به صورت زیر در ارایه دروس ایجاد گردیده […]

ایجاد بانک های اطلاعاتی

بدون نظر

برای دانلود فایل های مربوط به درس ایجاد بانک های اطلاعاتی استاد سجاد سروش اینجا  کلیک کنید .


اطلاعیه

بدون نظر

قابل توجه دانشجو یان  کامپیوتر که درس پروژه و کارآموزی  اخذ نموده اند:

جلسه توجیهی استاد رشیدپور روز شنبه ۹۱/۷/۲۲ ساعت ۱۲:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه توجیهی استاد آدینه وند روز یکشنبه ۹۱/۷/۲۳ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.

تاریخ: ۹۱/۷/۲۰ مهرماه


 قابل توجه دانشجویان کامپیوتر برخی تغییرات به صورت زیر در ارایه دروس ایجاد گردیده است:

کارشناسی پیوسته:

آمارو احتمالات مهدندسی (۲۸۱۲) در روز پنج شنبه ۱۳:۳۰-۱۵ و ۱۵:۱۵-۱۶:۴۵ تشکیل می گردد.

کارآموزی(۲۸۴۳) با (۲۸۴۵) ادغام گردید.

مدارالکتریکی(۲۷۸۰) با (۲۷۸۱) ادغام گردید.

فیزیک۱(۲۸۱۴)و (۲۸۱۶) با (۲۸۲۵) ادغام گردید.

کارشناسی ناپیوسته:

آزمهندسی نرم افزار(۳۲۷۰)و (۳۲۷۱) با گروههای دیگر ادغام گردید.

  تاریخ: ۹۱/۷/۲۰ مهرماه

 


قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر

دانشجویانی که در ترم تابستان ثبت نام نمودند حداکثر تا ۱۰ مرداد فرصت دارند که دروس انتخابی خود را ویرایش و ثبت نهایی نمایند. در صورت عدم انجام آن امکان مشاهده نمرات و اعتراض به آنها برقرار نخواهد بود.

تاریخ: ۵ مرداد ۱۳۹۰


قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر

۱۲ الی ۲۰ مرداد ماه پیش ثبت نام از طریق همین سایت یا www.computer-ksh.ir

برای ترم مهرماه (نیمسال اول ۹۱-۹۲)

انجام می پذیرد.

در صورت عدم شرکت در پیش انتخاب واحد٬ هرگونه مشکل ایجاد شده در انتخاب واحد اصلی برعهده شخص دانشجو می باشد .
امکان مشاهده نمرات برای دانشجویانی که پیش ثبت نام انجام نداده اند برقرار نخواهد بود.

تاریخ: ۵ مرداد ۱۳۹۰


اطلاعیه۴:

آزمایشگاه مدار منطقی به روز دوشنبه بعد ازظهر(۱۴ الی ۱۹) تغییر یافت.

آزمایشگاه ریزپردازنده به روز دوشنبه صبح (۸ الی ۱۳) تغییر یافت.

آزمایشگاه معماری به روز پنج شنبه صبح (۸ الی ۱۳ ) تغییر یافت.

تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۹۰


اطلاعیه۳: روزهای حضور مدیر گروه در ترم تابستان: شنبه و چهارشنبه صبح


اطلاعیه۲:

دانشجویانی که در ترم تابستان ثبت نام نمودند حداکثر تا ۱۵ مرداد فرصت دارند که دروس انتخابی خود را ویرایش و ثبت نهایی نمایند. در صورت عدم انجام آن امکان مشاهده نمرات و اعتراض به آنها برقرار نخواهد بود.

تاریخ:۲۹ تیر۱۳۹۱


اطلاعیه۱:

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد حبیبی :چهار شنبه ۹۱/۵/۴ ساعت ۱۰ صبح

دانشجویانی که درس کارآموزی  را اخذ نموده اند پس از دریافت برگه های گزارش کارآموزی از انتشارات ایران کپی ٬آنرا با هماهنگی استاد راهنما پر نموده و جهت تایید به گروه مراجعه نمایند.
دانشجویانی که درس پروژه را اخذ نموده اند لازم است فرم تصویب پروژه را از انتشارات ایران کپی دریافت کرده و پس از هماهنگی با استاد راهنما آن را پر نموده و به تایید سه نفر از اساتید هیات علمی رسانیده و جهت تصویب به گروه تحویل دهند.

تاریخ:۲۹ تیر۱۳۹۱


قابل توجه دانشجویان عزیز:

تغییرات ایجادشده در واحدهای ارائه شده به شرح زیر اعلام می گردد:

دروس عمومی با مشخصات زیر به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف گردیده است:

مشخصه

نام درس

۲۱۲۶

آشنایی با قرآن کریم

۲۱۲۲و۲۱۴۱

آشنایی با مبانی دفاع مقدس

۲۱۲۸و۲۱۲۷و۲۱۰۹و۲۱۰۸

اخلاق اسلامی

۲۱۱۱و۲۱۱۰و۲۱۲۹

اندیشه اسلامی ۱

۲۱۱۴

اندیشه اسلامی ۲

۲۱۱۲و۲۱۳۳

انقلاب اسلامی ایران

۲۱۳۵

تاریخ امامت

۲۱۱۷

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۲۱۱۹و۲۱۳۷

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

آزمایشگاه مهندسی نرم افزار  با مشخصه ۲۰۱۰ به دلیل عدم رسیدن دانشجویان به حد نصاب حذف گردید.

آزمایشگاه سیستم عامل با مشخصه ۲۰۲۹ به دلیل عدم رسیدن دانشجویان به حد نصاب حذف گردید.

آمارو احتمالات مهندسی (کارشناسی ناپیوسته) با مشخصه ۲۰۰۱ به دلیل عدم رسیدن دانشجویان به حد نصاب حذف گردید.

آمارواحتمالات مهندسی(کارشناسی پیوسته)با مشخصه ۲۰۲۲ به دلیل عدم رسیدن دانشجویان به حد نصاب با گروه دیگر(روزهای شنبه ۸-۱۳ و یکشنبه ۸-۱۱:۱۵) با استاد فرزانه رضیئ ادغام گردید.

آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی به دلیل عدم رسیدن دانشجویان به حد نصاب با گروه دیگر (روز چهار شنبه۰۹:۳۰ ۰۸:۰۰ چهار شنبه۱۱:۱۵ ۰۹:۴۵ چهار شنبه۱۳:۰۰ ۱۱:۳۰) ادغام گردید.

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی به دلیل عدم رسیدن دانشجویان به حد نصاب با گروه دیگر (روز سه شنبه۰۹:۳۰ ۰۸:۰۰ سه شنبه۱۱:۱۵ ۰۹:۴۵ سه شنبه۱۳:۰۰ ۱۱:۳۰) ادغام گردید.

آزمایشگاه معماری با مشخصه ۲۰۱۱   به دلیل عدم رسیدن دانشجویان به حد نصاب با گروه دیگربا مشخصه ۲۰۲۸(شنبه ۱۵:۴۵-۱۷:۱۵ و سه شنبه ۱۵:۴۵-۱۷:۱۵ وچهارشنبه ۹:۴۵- ۱۱:۱۵) ادغام گردید.

مباحث ویژه (کارشناسی پیوسته) به روزهای (پنج شنبه ۸-۱۳ و چهارشنبه ۱۴ -۱۷:۱۵) تغییریافت.

تاریخ:۲۴ تیر۱۳۹۱


قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر

نیمه دوم مرداد ماه پیش ثبت نام از طریق همین سایت یا www.computer-ksh.ir

برای ترم مهرماه (نیمسال اول ۹۱-۹۲)

انجام می پذیرد.

در صورت عدم شرکت در پیش انتخاب واحد٬ هرگونه مشکل ایجاد شده در انتخاب واحد اصلی برعهده شخص دانشجو می باشد .
امکان مشاهده نمرات برای دانشجویانی که پیش ثبت نام انجام نداده اند برقرار نخواهد بود.